Beeldbellen


‘Via beeldbellen kan ik ook reacties en emoties van patiënten zien’

Door te beeldbellen heeft openbaar apotheker Annet Gossen uit Twello regelmatig contact met kwetsbare patiënten thuis, om ze bijvoorbeeld te vragen of alles goed gaat met het medicatiegebruik. Ook voor medicatiebeoordelingen en inhalatie-instructies maakt ze gebruik van deze digitale communicatie. “Het is prettig de reactie van een patiënt te kunnen zien.”


Door Edwin Bos

“Op een beeldscherm kan ik een goede indruk krijgen van hoe het gaat met een patiënt. Ook kan ik gevoelens zien en empathie tonen”, vertelt apotheker Annet Gossen van BENU Apotheek Twello. “Beeldbellen is een goed alternatief om in contact te blijven met kwetsbare patiënten, en door corona is inmiddels iedereen gewend geraakt aan deze manier van communiceren”, aldus Gossen, die inmiddels al met vele tientallen patiënten, artsen en apothekers een gesprek heeft gevoerd via beeldbellen.

Dagelijkse praktijk

Gossen begon met beeldbellen nadat ze zich in september vorig jaar had aangemeld voor een pilot van BENU, waaraan negen apotheken hebben deelgenomen. Met deze pilot heeft de apotheekketen onderzocht hoe apothekers het beeldbellen kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk.

In het begin van de pilot plaatsten de apothekers een button op hun website met een uitnodiging om te beeldbellen, maar patiënten blijken toch makkelijker de telefoon te pakken, vertelt Gossen, die ook BENU-clustermanager is voor de regio Apeldoorn. “Onze ervaring is dat we patiënten vaak even moeten overhalen, maar uiteindelijk vinden de meesten het face to face-contact prettig.”

Geplande zorg

Beeldbellen is een nieuwe manier van werken waar, volgens Gossen, apothekers en apothekersassistenten ook zelf nog aan moeten wennen. “Patiënten vragen een afspraak te maken, is geplande zorg. Daar hebben we als apotheekteam nog niet zoveel ervaring mee.” Gossen biedt beeldbellen inmiddels standaard aan voor patiënten die naar de apotheek bellen. “Bij elke vraag maak ik een afweging of het zinvol is een aparte afspraak voor beeldbellen te maken.” Ook voor medicatiebeoordelingen maakt Gossen gebruik van beeldbellen: een derde van de gesprekken voert ze inmiddels op die manier. Zorgverzekeraars betalen voor een medicatiebeoordeling via beeldbellen dezelfde vergoeding als voor een fysiek gesprek.

Inhalatie-instructies

Tijdens deze coronapandemie blijkt beeldbellen voor inhalatie-instructies echt een uitkomst te zijn, vertelt Gossen, omdat apotheekmedewerkers niet meer samen met de patiënt in één ruimte hoeven te zijn. “We vragen de patiënt na onze instructie te kijken op inhalator.nl en we beeldbellen zodra de patiënt thuis is. Vervolgens vragen we of de patiënt het inhaleren zelf kan laten zien.”

Verder wil Gossen vaker kwetsbare patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen gaan uitnodigen voor beeldbellen, om ze te vragen naar hun medicatiegebruik. “Patiënten halen oxycodon langwerkend en kortwerkend soms door elkaar, en via beeldbellen kunnen ze de doosjes laten zien.”

Enthousiasme

Patiënten reageren over het algemeen goed op het beeldbellen met de apotheek. Zo is het ook mogelijk kinderen, die bijvoorbeeld aan de andere kant van het land wonen, te laten aansluiten bij het gesprek. “Dat bleek handig toen ik onlangs sprak met een oudere vrouw die een vraag had over een bijwerking. Haar kinderen hebben haar toen geholpen.” Gossen benadrukt dat leeftijd echt geen criterium is om patiënten uit te nodigen voor beeldbellen, omdat volgens haar ook veel 80-plussers vertrouwd zijn met de computer. “Mijn schoonvader van 80 kan bijvoorbeeld prima overweg met een tablet, terwijl we in de apotheek ook patiënten van 60 spreken die geen mailadres hebben.”

Koudwatervrees

Gossen verwacht dat digitalisering in de farmaceutische zorg belangrijker zal worden in de komende jaren, omdat patiënten door het bezorgen thuis en de medicatiekluisjes sowieso minder vaak in de apotheek komen. Toch heeft het beeldbellen nog geen hoge vlucht genomen in openbare apotheken. Hebben apothekers last van koudwatervrees? Volgens Gossen is het belangrijk dat de apothekers en apothekersassistenten zelf enthousiast zijn over beeldbellen, want dat is nodig om patiënten te kunnen overtuigen. “Zie beeldbellen niet als iets dat moet, maar ga het gewoon doen. Het is prettig patiënten regelmatig even te zien.”