Medicijn in het kort


Visuele, patiënt­vriendelijke medicijn­informatie in de apotheek


Door Scott Wishaw

Patiënten raadplegen en vertrouwen de officiële bijsluiter. Maar lang niet iedereen begrijpt de bijsluiter, zo blijkt uit Nivel-onderzoeken uit 2016 en 2019. Daarom is ‘Medicijn in het kort’ ontwikkeld door het Netwerk Patiënteninformatie. Dit netwerk, waarvan de KNMP en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(CBG) deel uitmaken, zet zich in voor vindbare en betrouwbare online medicijninformatie.

Begrijpelijke iconen

Voor ‘Medicijn in het kort’ is informatie gebruikt uit de officiële bijsluiter en Apotheek.nl, aangevuld met de gunstige effecten. De medicijnteksten zijn geschreven op B1-niveau en worden ondersteund door begrijpelijke iconen.

De visuele, patiëntvriendelijke medicijninformatie is te printen via Apotheek.nl en kan worden verstrekt in de apotheek. De informatie is ook geschikt voor tablets en smartphones. ‘Medicijn in het kort’ vervangt de bijsluiter niet.

Thuis nalezen

Uit onderzoek onder ruim vierhonderd gebruikers blijkt dat ‘Medicijn in het kort’ helpt om het begrip van medicijninformatie te verbeteren. Zo wordt het gebruikt om het gesprek met de patiënt te ondersteunen of mee te geven om thuis na te lezen.

Nu de eerste exemplaren van ‘Medicijn in het kort’ van de meest voorgeschreven medicijnen zijn gelanceerd, gaan KNMP en CBG de mogelijkheden verkennen om uit te breiden. Bekijk een voorbeeld.

Meer weten?

De medicijninformatie is te raadplegen via Apotheek.nl/medicijninhetkort en via de Geneesmiddeleninformatiebank. Ook zijn hier ‘Vaccins in het kort’ beschikbaar voor het Comirnaty- en Moderna-vaccin, opgesteld door het CBG.