Voorwoord

Personeelstekort een urgent, landelijk probleem

Zeven op de tien apotheekteams ondervinden dagelijks last van frustratie en/of onbegrip van patiënten, luidt een van de conclusies van een enquête van de KNMP, waarover in juli door veel media werd bericht. Afgelopen jaar had 40% van de apotheekteams zelfs wekelijks last van verbale en/of fysieke agressie, en 20% maakte deze vormen van agressie dagelijks mee.

Trieste cijfers

Trieste cijfers, die onder meer tot gevolg hebben dat apothekersassistenten afhaken en het steeds moeilijker wordt nieuwe medewerkers aan te trekken. Het tekort aan apothekersassistenten is inmiddels uitgegroeid tot een steeds urgenter en landelijk probleem. Apothekers krijgen nog zelden reacties op een personeelsadvertentie en op de landelijke vacaturebank Apotheekwerk.nl van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) staan 450 vacatures. Sommige apotheken sluiten bij een te krappe bezetting de deuren tussen de middag. In deze editie van Apotheekteam Magazine een uitgebreide toelichting op de alarmerende situatie.

Verwoest gebit

Verder gaan we in dit nummer in op de anticholinerge werking van antipsychotica en antidepressiva, waardoor speekseltekort kan ontstaan, wat weer kan leiden tot aantasting van tanden en kiezen, en in ernstige gevallen een compleet verwoest gebit. Apotheekteams kunnen, evenals voorschrijvers en tandartsen, patiënten wijzen op deze bijwerking om schade te voorkomen. Ook besteden we aandacht aan maagklachten, verminderde eetlust en vitaminetekort; aan voeding gerelateerde bijwerkingen die kinderdiëtist Katja Passchier-Blok behandelt en waarbij medicijngebruik een rol kan spelen.

Inhalator in de vaatwasser

En farmakundige Kyra Versantvoort van Apotheek Veghel vertelt over de verontrustende uitkomsten van haar onderzoek onder astma- en COPD-patiënten: de meesten gebruiken hun inhalator niet goed. Mensen doen de meest gekke dingen met hun puffer, constateert zij. Een mevrouw maakte het wel erg bont door haar inhalator voor een goede schoonmaakbeurt maar eens in de vaatwasser te stoppen en hem daarna – totaal onbruikbaar natuurlijk- toch gewoon te blijven gebruiken. Via beeldbellen zag Kyra alle tekortkomingen en deed zij voor hoe het dan wel moet. Er is volgens haar veel winst te behalen door een of twee keer per jaar te checken hoe patiënten hun inhalator gebruiken en opnieuw instructies te geven.

Ik wens iedereen veel leesplezier! Frans van den Houdt, hoofdredacteur