Optima Farma


Apothekersassistent slikt het niet langer

De actie WeSlikkenHetNietLanger van Optima Farma heeft in totaal 194 reacties opgeleverd van apothekersassistenten. Deze reacties bestaan uit verhalen uit de dagelijkse praktijk die duidelijk maken dat veel van de werkzaamheden ten koste gaan van de patiënt, de medicatieveiligheid en de kwaliteit van de farmaceutische zorg.


Door Frans van den Houdt

Naast de farmaceutische zorg ligt ook het werkplezier van de apothekersassistent onder vuur door alle uitleg over regeltjes, vergoedingen en administratieve lasten die ons door de overheid en zorgverzekeraars worden opgelegd, vindt Optima Farma. “Hierdoor komen we niet toe aan ons ‘echte’ werk, namelijk zorg verlenen! Wij hopen op een tegenbeweging, want op deze manier wordt ons vak steeds verder uitgekleed en is ons beroep van apothekersassistent niet meer wat het moet zijn.”

Discussie

Optima Farma wil af van de eeuwigdurende discussie aan de balie over zorgverzekeringszaken en wil de apotheek behouden als toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk. “Voor alle patiënten, voor alle zorg (ook hulpmiddelen), niet afhankelijk van welke verzekering de patiënt heeft.”

Urgentie actie

Als we nu niks doen, hebben we over vijf jaar geen apotheek meer zoals we die nu kennen; duidelijker kon Optima Farma-voorzitter Trudy van Geffen de urgentie van de actie WeSlikkenHetNietLanger niet verwoorden in een interview met het Pharmaceutisch Weekblad. “Wij vinden het belangrijk zo breed mogelijke zorg te kunnen leveren. Maar wat gebeurt er: medische hulpmiddelen, zelfzorgmiddelen en dure geneesmiddelen worden allemaal uit de apotheek gehaald. Wij krijgen de mensen met vragen aan de balie en lossen hun problemen op, maar we mogen niet leveren. Dat zit ons dwars, daar moet iets aan gebeuren en daarom zijn we deze actie begonnen.”

Schokkend

Keerpunt was het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van begin juli, waarin werd geconcludeerd dat de openbare apotheekzorg voldoende toegankelijk is, er van acute problemen geen sprake zou zijn en alleen in sommige regio’s een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel bestaat. Schokkend, noemt Van Geffen die conclusies. “Daar kunnen we dus niks mee. Het rapport gaat helemaal niet in op de situatie in de apotheek. De NZa kijkt niet verder dan de voordeur.”

Loonsverhoging

Volgens Van Geffen is dat overigens de NZa niet aan te rekenen. “De cao-partijen, ASKA, WZOA (VZA), CNV, FNV zaten met de vraag of er binnen de OVA-gelden (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) ruimte was om iets te doen aan de lonen van apothekersassistenten in relatie tot de werkdruk. Sinds 2014 is er op een loonsverhoging van 1% na niets veranderd aan hun cao. Die vraag is bij de overheid neergelegd en vervolgens door de NZa opgepakt. Het ging om een klein onderzoek, niet diepgravend.”

Bierkaai

Af en toe bekruipt Van Geffen daarom het gevoel dat het strijden tegen de bierkaai is. “Maar op onze bestuursvergadering zie ik vervolgens allemaal positieve meiden. Net als onze vrijwilligers. Dan weet je weer waarom je door moet. Wij hebben zo’n mooi beroep, dat mag niet verdwijnen. “Ook wij zien dat zorg en logistiek in de toekomst losgekoppeld zullen worden en dat apothekersassistenten die zich niet alleen met het logistieke werk willen bezighouden zich moeten bijscholen om kennis en kunde te vergaren die nog meer gericht is op zorgvragen. Dat snappen we helemaal. Maar laat ons dan ook die zorg verlenen, en geen verlengstuk zijn van zorgverzekeraar of overheid.”

Beschermen

Optima Farma hoopt uiteindelijk met de actie te bereiken dat veel meer mensen ervan doordrongen raken dat als nu niets gedaan wordt om het werk van apothekersassistenten te beschermen, “het straks helemaal niet meer mogelijk is om mensen die van de overheid langer thuis moeten wonen zorg op maat te bieden. Daarom moeten wij ons nu laten horen, want niemand anders lijkt zich hier vooralsnog druk om te maken”, aldus Van Geffen.

Congres

Het jaarlijkse Optima Farma congres is deze keer op 30 oktober in de Reehorst in Ede en kent dit jaar geen workshops, maar alleen plenaire lezingen. Deze lezingen gaan over diabetes mellitus ( nieuwe ontwikkelingen), medicatieafhankelijkheid (afbouwen van opioïden), farmacotherapie bij kinderen en leefstijladvies in de apotheek. Kosten voor leden € 125,- en niet-leden € 175,-. Accreditatie bij KABIZ voor 5 punten. Uiteraard worden tijdens deze dag de laatste RIVM-coronarichtlijnen nageleefd.